Presentació del Mapa d'hàbitats de la província de Barcelona, versió 3

dijous
17
11:15h
Novembre 2022
Data de finalització: dijous, 17/11/2022 - 13:00

Aquest mapa és de gran interès per als ens locals. Aporta informació científica de base molt valuosa per aplicar-la a estudis de planejament urbanístic i territorial, per al disseny i estudis d'avaluació ambiental, en la presa de decisions de desenvolupaments urbanístics i d'infraestructures, i per al disseny de les infraestructures verdes locals. Ha estat promogut per la Diputació de Barcelona, coordinat amb la Generalitat de Catalunya, i ha estat executat per la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d'experts botànics i ecòlegs, entre els anys 2019 i 2022.

La publicació d'aquest mapa es relaciona directament l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 15 "Vida d'ecosistemes terrestres". La informació de detall que aporta contribueix de manera significativa a protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

Programa de la jornada

Inscripcions: Per poder assistir a la presentació és imprescindible inscriure-s'hi prèviament mitjançant el següent formulari d'inscripció.