Jornada: LA GOVERNANÇA I LA GESTIÓ INTEGRADA DEL LITORAL A CATALUNYA

divendres
04
09:00h
Desembre 2015

Els darrers anys s’estan produint canvis rellevants en el marc polític i normatiu relatius a l’ordenació i la gestió del litoral català. Una franja del nostre territori –amb més de 800 quilòmetres de longitud- amb una elevada densitat demogràfica i urbana, i on es concentra bona part de l’activitat econòmica del nostre país. Un territori –el litoral- regit per un fràgil equilibri entre les dinàmiques marines i terrestres i que, malgrat el procés d’urbanització de les darreres dècades, manté espais d’alt valor ambiental i paisatgístic.

Un territori ric i complex i amb una especial vulnerabilitat davant de fenòmens com el canvi climàtic. La jornada que es presenta té un doble objectiu. D’una banda, analitzar els aspectes claus de les recents iniciatives polítiques i normatives a escala europea, estatal i catalana, que afecten el nostre litoral. De l’altra, fer una reflexió estratègica sobre com articular una gestió integrada del litoral de Catalunya, oferint una nova mirada en relació a les possibilitats normatives, però també sobre el seu sistema de governança (en el qual participen múltiples actors institucionals, econòmics i de la societat civil).


La jornada, organitzada conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Grup de Recerca Interfase (Departament de Geografia), el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, s’adreça a un públic ampli, interessat en els aspectes tècnics i normatius de a gestió integrada del litoral. Aquest acte s’inscriu en el marc del projecte de recerca “Estratègies innovadores de governança basades en l’enfocament ecosistèmic per a la resiliència de les costes (INN-COASTS)”, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (CSO2012-32148).

L’assistència a aquest acte és gratuïta, però les places són limitades i es requereix inscripció prèvia a l’adreça de correu: cads.presidencia@gencat.cat, o bé a través del telèfon 93.363.38.67.

1
Fitxers adjunts:
1
Etiquetes:
litoral
1
Temes:
Territori
1
Categories:
Jornada (oberta)