DOCUMENTACIÓ: Presentacions de la jornada "Més soroll, menys acústica" (30 d'abril del 2014)

Ponències de la jornada "Més soroll, menys acústica" celebrada a Terrassa el 30 d'abril del 2014, dia internacional vers la sensibilització pel soroll.

1
Etiquetes:
soroll
1
Temes:
Atmosfera
1
Grups de treball:
3. Qualitat de l'aire...