Seminari Final del MixForChange sobre gestió forestal i adaptació al canvi climàtic en entorns periurbans, i la seva integració en les polítiques locals

Públic al qual s'adreça: 
Persones implicades en la formulació i aplicació de polítiques locals, territorials i ambientals
dimecres
22
09:30h
Juny 2022
Data de finalització: dimecres, 22/06/2022 - 18:30

El seminari té per objectiu presentar el principals resultats del projecte LIFE MixForChange, pel que fa a l´aplicació d´una gestió multifuncional i sostenible en boscos periurbans, i esdevenir un espai de debat al voltant del paper socioeconòmic i ambiental dels boscos mediterranis periurbans i de com millorar la seva conservació i adaptació al canvi climàtic. Per això, en el seminari es posarà en comú com des de les polítiques locals, juntament amb les administracions responsables de la gestió i conservació dels espais forestals periurbans i els propietaris forestals, podem avançar cap a la conservació, resiliència i valorització d’aquests boscos, en el context actual de severitat creixent dels impactes del canvi climàtic.

Aquest seminari està adreçat a persones implicades en la formulació i aplicació de polítiques locals, territorials i ambientals, i també en la gestió d’ecosistemes forestals (propietaris forestals, gestors/consultors, administracions).


Formulari d'inscripció
Programa
M
és informació