L'Agenda Energètica i els Fons Estructurals d'Inversió Europeus: Oportunitats per als Governs Locals

dimecres
18
09:00h
Novembre 2015
Data de finalització: dimecres, 18/11/2015 - 14:00

La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona organitza cada any les jornades sobre la Unió Europea. L'objectiu d'aquestes Jornades és impulsar un espai de reflexió política al voltant dels principals temes d'actualitat europea i el seu impacte en els governs locals. Els reptes, oportunitats i posició dels municipis a Europa són el centre d'aquesta reflexió. Aquestes XX Jornades de la UE tractaran de l'Agenda Energètica i els Fons Estructurals d'Inversió Europeus: Oportunitats per als Governs Locals.

PROGRAMA

INSCRIPCIONS

La Comissió Europea va adoptar el febrer de 2015 un marc estratègic per  donar flexibilitat a la Unió Energètica amb una política prospectiva en matèria de canvi climàtic. Aquesta estratègia té com a principal objectiu reduir la dependència energètica, promoure el flux lliure d'energia entre fronteres, impulsar l'eficiència energètica i recolzar la transició a una economia hipocarbònica.

Aquesta línia prioritària es reflecteix en el pressupost comunitari (Fons Estructurals d'Inversió) i el Programa Operatiu. Tot això ajudarà als Estats membres, regions, governs locals i ciutats a implementar i promoure inversions en el seu territori revertint en edificis eficients, utilització d'energies renovables, xarxes intel.ligents i transport urbà sostenible, així com en la disminució de costos i la creació d'ocupació, ajudant i promocionant les pimes.

Aquesta jornada vol oferir elements de reflexió sobre l'Agenda Energètica Europea i  l'impacte que pot tenir en els governs locals, i sobre com iniciatives com el Pacte d'alcaldes i el Mayor Adapt, entre d'altres, poden esdevenir eines per combatre el canvi climàtic, estimular l'economia i l'eficiència energètica als territoris.

Organitza

0b654d74af574e93a755ec76c11ca08e-200x39.

6aceb828aca5101ec4d7473b939fcc75-250x83.

Amb suport de:

0bd7e96a7c8b0d781c629d71ef314fd2-85x74.j80c3491bc36d31bb2d2cbe81e699be7c-280x12009ea7d85-e2d0-4127-bcdd-f43d28e4fcdb?t=1