Jornada: Digitalització de les estratègies de descarbonització del parc edificat residencial

dijous
02
09:00h
Juny 2022
Data de finalització: dijous, 02/06/2022 - 14:00

Representants de diferents nivells de l'administració (ajuntaments, diputacions provincials) i grups de recerca presentaran algunes de les eines i els procediments que s'estan desenvolupant i utilitzant en l'elaboració de plans de rehabilitació del parc residencial, i debatran sobre les millores necessàries per assolir els objectius marcats per la normativa europea i els objectius de desenvolupament sostenible.

Més informació i inscripcions a l'enllaç.

Els fons europeus Next Generation són un instrument per descarbonitzar el parc edificat mitjançant programes de rehabilitació. En particular, per als edificis residencials, l’objectiu és aconseguir la reducció del 37% del consum d'energia i del 99% de les emissions de CO2 per al 2050 en comparació del 2020.

Identificar les àrees urbanes on aplicar aquests fons i desenvolupar plans de renovació per obtenir el màxim impacte social, econòmic i mediambiental són alguns dels reptes de les administracions públiques. El desenvolupament d’aquests plans a gran escala requereix de dades generades en múltiples sectors (edificació, energia, economia, finançament) i de sistemes d’informació i gestió que interrelacionin aquestes dades i permetin avaluar l’impacte de les actuacions realitzades en el temps.

Aquesta jornada s’adreça als agents implicats en l’elaboració de plans de reforma del parc residencial: tècnics de diferents nivells de l’administració, consultors i professionals dels àmbits de l’edificació i la energia, empreses i investigadors que desenvolupen sistemes d’informació energètica.

L’objectiu de la jornada és valorar l’ús de les eines i mètodes que s’estan utilitzant en als programes de rehabilitació del parc edificat i identificar-ne les deficiències amb l’objectiu de millorar-los.

A les presentacions i debats es tractaran entre d’altres: les mancances i limitacions en les aplicacions per desenvolupar plans de renovació d’edificis a gran escala; l’avaluació de l’impacte dels plans de renovació i la relació amb els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); i l’harmonització de las estratègies de descarbonització per optimitzar l’ús d’eines i procediments disponibles per part de les administracions.

Aquesta trobada s’emmarca en el projecte de recerca Retabit – co-finançat pel Ministeri de Ciència e Innovació – que té com objectiu desenvolupar una plataforma de serveis basats en dades per promoure programes de rehabilitació d'edificis residencials a l’aplicació dels PAESC.