RECORDATORI. Trobada de profit. El món local per un cicle sostenible dels aliments. Del malbaratament a l'aprofitament

dilluns
14
09:30h
Octubre 2019
Data de finalització: dilluns, 14/10/2019 - 13:30

El malbaratament d’aliments és un fenomen global amb repercussions molt diverses que van des de l’accés als aliments i la incidència en la salut fins els models de  producció i consum o la generació de residus. La FAO estima que al món un terç dels aliments produïts no es consumeixen. A Catalunya, es calcula que cada any llencem 35 kg/hab i any al final de la cadena alimentària (comerç al detall, restauració i llars).

Com podem abordar la prevenció del malbaratament des dels  municipis? Com podem recuperar el valor dels aliments i impulsar mecanismes per un bon aprofitament?

L’Agència de Residus de Catalunya, en el marc del  projecte Ecowaste4Food, ha impulsat el Pla de           prevenció del malbaratament alimentari o Pla de profit, amb l’objectiu prevenir el malbaratament alimentari a Catalunya en tots els sectors de la cadena alimentària.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat forma part del Comitè estratègic català del projecte        Ecowaste4Food. Conjuntament amb l’ARC, proposen impulsar un espai complementari específic pel món local per compartir i intercanviar experiències sobre aprofitament alimentari i prevenció del malbaratament.

Per aquests motius, els objectius d’aquest Seminari de treball és promoure aquest intercanvi i generar un espai regular de trobada en del món local sobre aprofitament i prevenció del malbaratament alimentari , el marc de la Xarxa i en plena coordinació amb l’Agència de Residus de Catalunya.

Disposeu del programa definitiu com arxiu adjunt.

Inscripcions: Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

xarxasost@diba.cat . 93 402 22 22 ext. 37212