XV International Summer School on the Environment ISSE2015:SERVEIS DELS ECOSISTEMES

divendres
02
10:00h
Octubre 2015
Data de finalització: dissabte, 03/10/2015 - 18:00

Conceptes, metodologies i instruments per a la investigació i l'aplicació pràctica

L'estudi dels serveis dels ecosistemes obre la porta a l'encontre de la ciència de l'ecologia amb l'economia. Les metodologies i instruments per a la seva aplicació posen al descobert el potencial i les controvèrsies d'aquesta nova disciplina, davant el repte de la sostenibilitat socioecològica planetària.

Més informació i inscripcions

L'avaluació dels serveis dels ecosistemes i la seva operacionalització són disciplines en expansió envers la planificació i gestió sostenible del territori i dels recursos naturals. En un context plural d'interessos i pressió sobre els ecosistemes urbans, rurals i naturals, els mètodes i eines dels serveis dels ecosistemes aporten un terreny apte per la negociació i l'assoliment d'acords. A Catalunya, el càlcul, la valoració i els instruments de pagament de serveis ecosist.èmics, són pràctiques rarament explorades i molt menys aplicades.

Per aquest objectiu, la XV edició de la International Summer School on Environment que organitza anualment l'IMA proposa una oferta formativa en serveis dels ecosistemes avançada i d'arrel internacional, apta per a estudiants, investigadors, professionals i gestors.

COMITÈ ORGANITZADOR:

El comitè organitzador de les activitats està format per:

- PhD Mita Castañer Vivas - Professora Titular del Departament de Geografia de la UdG

- PhD Josep Vila Subirós - Director de l'Institut de Medi Ambient de la UdG

- PhD Sergi Nuss Girona - Investigador col·laborador de l'Institut de Medi Ambient la UdG

- Doctorand Emma Soy Massoni - Investigadora en formació del Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge de la UdG.

1
Etiquetes:
ecosistemes
1
1
Categories:
Altres