DOCUMENTACIÓ: Grup de treball de qualitat de l'aire, soroll i mobilitat sostenible (16 de novembre del 2020)

Presentacions, referències i altres documents exposats a la sessió del Grup de treball de qualitat de l'aire, soroll i mobilitat sostenible de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat realitzada el 16 de novembre del 2020 en format virtual.

Ponència inaugural

1. El coneixement sobre les PM, Fulvio Amato, CSIC
 

Intervencions de les administracions supramunicipals

2. Modelització i estudis sobre PM10, Eva Perez Gabucio. Generalitat de Catalunya

- Web de BSC Caliope

- Informe: Avaluació de l'impacte de la COVID-19 sobre la qualitat de l'aire a Catalunya.

3. Primers resultats de la implantació de la ZBE Rondes. Ruth Lamas. AMB.

- Web ZBE Rondes

4. Proposta d'un model d'ordenança municipal d'olors. David Casabona. Diputació de Barcelona

- Esborrany ordenança tipus olor v.11

- Documentació d'interès: normativa, estudis i sentències.

5. Resultats d’Acusti.cat 2020

6. Congrés de Qualitat de l'Aire 2021. 14 i 15 d'octubre a Sabadell.
 

Experiències municipals

7. La ZBE a Sant Cugat del Vallès, Alba Gordó. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

8. El repte de reduïr les emissions i les concentracions de contaminants atmosfèrics com el NOx, PM o Ozó, Marta Chillida. Ajuntament de Granollers

1
Temes:
Atmosfera
1
Grups de treball:
3. Qualitat de l'aire...