5a jornada "Els municipis i la gestió dels residus"

dilluns
14
00:00h
Novembre 2022

Reserveu-vos la data: dilluns, 14 de novembre.

Per complir els objectius necessitem nous instruments.


- Nous instruments legals i més finançament per als ens locals?

- Cercles de comparació intermunicipal de neteja, gestió i tractament de residus.

- De la teoria a la pràctica: a la recerca del finançament.

- Com es trasllada a la ciutadania?

- Com seran les deixalles del futur?

1
Etiquetes:
gestió de residus
1
Temes:
Residus
1
Categories:
Jornada (oberta)
1
Grups de treball:
5a. Residus