Sessió en línia de presentació de recursos i experiències per dissenyar projectes educatius en el marc de Let’s Clean Up Europe! 2022

dimarts
15
17:30h
Febrer 2022

Let's Clean Up Europe és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc. La IX edició del Let’s Clean Up Europe! se celebra del 6 al 8 de maig de 2022.

PROGRAMA

INSCRIPCIONS. Un cop us confirmem la inscripció rebreu l'enllaç a la sessió virtual. Podeu compartir la convocatòria amb referents dels vostres centres educatius.

Aquesta sessió en línia de presentació de recursos i experiències per dissenyar projectes educatius en el marc de la campanya LCUE 2022 té com a objectius

  • Presentació d’experiències que van més enllà d’una acció puntual i simbòlica d’un centre.
  • Mobilitzar la cooperació entre agents per crear aliances  i projectes en xarxa.
  • Compatibilitzar la campanya amb la situació de pandèmia, exemples i recursos virtuals.
  • Mostrar resultats, ús i la necessitat de que les dades obtingudes en les recollides siguin de qualitat.

Està especialment centrada en compartir experiències impulsades per centres educatius.

Tenim previst una altra sessió específica per a compartir experiències d'admnistracions públiques i entitats del tercer sector ambiental.