Jornada: SUDS - Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible

divendres
25
09:00h
Novembre 2016
Data de finalització: divendres, 25/11/2016 - 14:00

L’objectiu de la jornada és exposar les tècniques de drenatge urbà sostenible, emmarcades en les accions de difusió i suport a les polítiques de gestió del cicle local de l’aigua i com a solucions basades en la natura per augmentar la resiliència i l’adaptació de les ciutats i pobles als efectes del canvi climàtic.

PROGRAMA

INSCRIPCIONS TANCADES per aforament ple


A mesura que les ciutats van creixent, augmenten las àrees urbanitzades. Es construeixen edificis i es pavimenten nous carrers, configurant cada vegada més quantitat de superfícies impermeables.  

Aquesta situació impacta negativament en la infiltració natural del terreny, que es tradueix en augment dels volums d’escorrentia i de la seva velocitat i, com el model és llençar les aigües a les clavegueres, dels cabals màxims a evacuar, cada vegada que plou.

Per solucionar aquests problemes s’han destinat inversions progressivament més grans en la construcció de col·lectors, algunes de les quals ja s’estan mostrant insuficients. A banda del problema de l’augment de la quantitat d’aigua a evacuar, que provoca episodis puntuals d’ inundacions,  hi ha la problemàtica de la baixa qualitat de l’aigua d’escorrentia, que impacta en les estacions depuradores; i a causa de l’actual impermeabilització sistemàtica de las zones urbanes, és molt poc el volum d’aigua d’escorrentia urbana que avui en dia es retorna als aqüífers.

A partir del plantejament sostenible del cicle de l’aigua i de la necessitat d’atenuar els efectes de la impermeabilització del sòl, en els últims anys s’ha desenvolupat, a nivell mundial, una manera alternativa de dissenyar i gestionar les infraestructures de drenatge.   Aquestes alternatives de disseny i gestió del drenatge, s’emmarquen dins una disciplina més amplia que aborda el problema de la gestió de l’aigua d’escorrentia des de diferents perspectives. Aquests sistemes ofereixen una visió global de les diferents tècniques que possibiliten de manera natural ( sense necessitat de consum energètic ni de grans infraestructures ) el drenatge, el transport i el tractament de l’aigua per millorar la seva qualitat, ja sigui per la seva reutilització com per la seva devolució al medi segons les condicions que exigeix la normativa.