Infraestructures verdes: Inversió sostenible en benefici de les persones i la natura

Públic al qual s'adreça: 
Tècnics polítics, locals i privats i públic interessat
dijous
16
09:30h
Octubre 2014
Data de finalització: dijous, 16/10/2014 - 14:00

Existeixen múltiples definicions del que s'entén per "infraestructura verda" si bé totes elles contenen l'objectiu d'aconseguir una matriu territorial adequadament estructurada per a afavorir la multifuncionalitat dels espais naturals i seminaturals, enfortir la resiliència dels ecosistemes, permetre la migració, la distribució geogràfica i l'intercanvi genètic de les espècies silvestres, entre d'altres funcionalitats essencials davant en un context de canvi climàtic. 

La Comissió Europea, en la darrera Comunicació "Infraestructura verda: millora del capital natural d'Europa" (COM/2013/0249) defineix la infraestructura verda com una xarxa de zones naturals i seminaturals i d'altres elements ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per la prestació d'una extensa gamma de serveis ecosistèmics. Incorpora espais verds (o blaus en el cas dels ecosistemes aquàtics) i altres elements físics d'espais terrestres (incloses les zones costaneres) i marins. En els espais terrestres, la infraestructura verda està present en els entorns rurals i urbans

La inversió en una infraestructura verda també té sentit econòmic. Haver de trobar solucions artificials per reemplaçar els serveis que ofereix la naturalesa de forma gratuïta no només és tècnicament difícil, sinó també molt car. Treballar amb la natura, el principi fonamental de la infraestructura verda, proporciona múltiples beneficis a costos relativament baixos. 

Tenint en compte els beneficis que comporta, la identificació, preservació i recuperació dels elements que conformen la infraestructura verda del territori han de ser previstos i incorporats en totes les decisions sobre ordenació del territori i en qualsevol inversió relacionada amb la construcció d'infraestructures "grises", desenvolupaments urbanístics o canvi en els usos del sòl. 

Es proposa una jornada per a explicar estratègies i casos de bones pràctiques en la planificació de la infraestructura verda en l'àmbit municipal català.

Més info, programa i inscripcions aquí