Finançament FEDER: Projectes d’especialització i competitivitat territorials (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. BDNS 471728. (FEDER).

Font: GAUE.DIBA.CAT

Pressupost
Data límit
43.172.063,00 euros (finançament del 50%. Els projectes han de sol·licitar entre 1 i 5 milions d’euros).

Fins el 15 de novembre de 2019.

Nom de la convocatòria Projectes d’especialització i competitivitat territorials (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. BDNS 471728.
Programa de finançament FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d’innovació.

  • Els PECT contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT.
  • Contribueixen a les prioritats del PO FEDER de Cataluny 2012-2020.
  • S’emmarquen en una estratègia regional prèviament definida.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

Poden ser membres del PECT els agents del territori següents:

  • Com a entitat representant del PECT: un ajuntament, un consell comarcal o una diputació provincial.
  • Com a entitat sòcia: entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa subvencionable en el marc del PECT.
  • Com a entitat sòcia: entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa subvencionable en el marc del PECT.

El PECT ha d’estar format per un mínim de quatre membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l’entitat representant.

Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d’un PECT.

Més informació Web BDNS.

Text de la convocatòria.

Text de les bases.

Contacte Departament de la Presidència. Secretaria d’Administracions Locals.
Pàgina de contacte.
Comparteix  
1
Etiquetes:
finançament
1
Temes:
Territori
1
Categories:
Altres