Curs Gratuït: El desplegament de les Zones de Baixes Emissions. Etapes i Reptes.

divendres
08
08:30h
Octubre 2021
Data de finalització: divendres, 08/10/2021 - 14:00

El passat 29 de juny l'AMB va realitzar un taller anomenat Zones de baixes emissions: l’eina per assolir la gestió sostenible de la mobilitat i complir els objectius d’acció climàtica de l’Agenda 2030 centrats en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

Durant aquell dia es va posar de manifest la necessitat de fer una formació amb vista al desplegament de zones de baixes emissions als municipis catalans de més de 50.000 habitants, ja que el marc normatiu actual obliga a implementar aquest tipus de mesura de millora de la qualitat de l'aire en municipis de més de 50.000 habitants i en municipis de més de 20.000 habitants amb dotació de transport públic abans del 31 de desembre del 2023. 

En nom de l’AMB, la UPC i CARNET es convida a qualsevol ens local membre de la Xarxa a inscriure-us al curs presencial a la UPC sobre el desplegament de les zones de baixes emissions


El curs està orientat al personal tècnic dels ajuntaments dels municipis afectats i en general a qualsevol tècnic amb inquietuds en la matèria. L'assistència és gratuïta però el curs està finançat per l'EIT Urban Mobility. Les places són limitades. 

Es comptarà amb participació de tècnics i professionals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i dels ajuntaments que l'integren, de professors de la UPC i d'experts externs. També es comptarà amb l'assessorament i participació d'empreses proveïdores de serveis relacionats amb la posada en funcionament d'una zona de baixes emissions. 

Podeu consultar el programa del curs, els professors i informació pràctica a la web següent: www.carnetbarcelona.com/zbe2021, on també podeu fer la inscripció 

Curs Gratuït: El desplegament de les Zones de Baixes Emissions. Etapes i Reptes.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, la UPC i Carnet han organitzant un curs sobre la implementació de Zones de Baixes Emissions (ZBE). El marc normatiu espanyol obliga a desenvolupar aquest tipus de mesura de millora de la qualitat de l'aire a municipis de més de 50,000 habitants i a municipis de més de 20,000 habitants amb dotació de transport públic abans del 31/12/2023. El curs està orientat al personal tècnic dels ajuntaments del municipis afectats, i de forma general a qualsevol tècnic amb inquietuds en la matèria. L'assistència és gratuïta però el curs està finançat per l'EIT Urban Mobility.

Els curs d'impartirà en català/castellà a la Sala d'Actes de l'Escola de Camins els dies 8, 22 d'octubre i 5 de novembre (divendres) de forma presencial, de les 8:30 a 14:00h. Tanmateix, les sessions de participació d'experts es retransmetran per streaming.

1
Temes:
Atmosfera
1
Categories:
Altres
1
Grups de treball:
3. Qualitat de l'aire...