DOCUMENTACIÓ: Jornada del Grup de treball de millora de la qualitat de l'aire - 30 anys vigilant i millorant la qualitat de l'aire a Catalunya

Documentació i enllaços a les aplicacions presentades a la jornada celebrada el 20 de maig del 2014 a Barcelona, en la jornada organitzada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.


 

1. Presentació 30 anys vigilant i millorant la qualitat de l'aire a Catalunya (A.Farran, Generalitat de Catalunya)

2. Informe anual 2013 del nivell d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència (S.Paricio, Generalitat de Catalunya)

3. Balanç de la qualitat de l’aire 2013 (E.Pérez, Generalitat de Catalunya)

4. Noves eines per a la difusió de la qualitat de l’aire (E.Pérez, Generalitat de Catalunya)

5. Campanya de vigilància de l'ozó 2014 (E.Pérez, Generalitat de Catalunya)

6. Qualitat de l'aire a Europa: on som? (X. Querol, Institut de Diagnosi Ambiental del CSIC)

7. Pla local de millora de la qualitat de l’aire a Santa Coloma de Gramenet (F. Bernet, Aj. Santa Coloma de Gramenet)