VÍDEO: Jornada "La taxa de residus. La reglamentació del servei i l’ordenança fiscal reguladora de la taxa" (juliol, 2023)

Organitzada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i l'Agència de Residus de Catalunya el 13 de juliol del 2023, a Barcelona.

Les taxes de pagament per generació són un enfocament innovador en la gestió de residus. Tenen com a objectiu promoure pràctiques més sostenibles per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus entre ciutadania i empreses. Aquestes taxes necessiten la implementació de sistemes de control d’usuari per a calcular-les de manera individualitzada. Són una eina eficaç per vincular directament els costos del servei a la quantitat de residus generats, de manera que han de permetre canviar els comportaments i fomentar una major responsabilitat individual i col·lectiva en la gestió dels residus. Aquesta jornada ha tingut com a objectiu exposar la proposta de nou models de reglaments del servei i ordenança reguladora de la taxa pels ens locals de cara a les ordenances fiscals del 2024.

Més informació a l'enllaç.

Continguts:

Benvinguda i presentació

0:00 Inma Pruna, gerent de Serveis de Medi ambient. Diputació de Barcelona

7:35 Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya

13:05 Cristina Casablanca, gerent de l’Organisme de Gestió Tributària

Ponències

28:33 El model d'ordenança del servei de recollida de residus municipals adaptat a la nova legislació i als sistemes de recollida selectiva amb identificació dels usuaris. Teresa Guerrero, cap del Departament de foment de la Recollida Selectiva de l'Agència de Residus de Catalunya

40:15 Presentació del model d'ordenança fiscal de la taxa de residus. Cristina Prieto, directora de Serveis de Gestió Tributària. ORGT. Diputació de Barcelona

1:05:15 Aspectes a considerar per elaborar la memòria econòmica de la taxa de pagament per generació. Conxita Vicaria, tècnica de la Gerència de Serveis de Medi Ambient. Diputació de Barcelona.

1:34:32 Taxa de recollida de residus municipals domiciliaris Lleida. Bonificació per Participació. Joan Balasch i Solanes. Tècnic de Medi Ambient. Ajuntament de Lleida

1:53:50 Taxa de pagament per generació domèstica i comercial a Argentona. Joan Pujol, Tècnic de Medi Ambient. Ajuntament d’Argentona

2:13:55 Taxa de pagament per generació domèstica i comercial a Manlleu. M. Dolors Colom i M. Dolors Serral. Servei de Medi Ambient. Ajuntament de Manlleu

2:40:17 Taxa de pagament per aportació en contenidors amb control d’usuari a Centelles. Marc Martín, Servei d'assistència tècnica de Medi Ambient, Ajuntament de Centelles

3:06:02 Taula rodona final amb preguntes del públic

     
See video
RESIDUS
1
Temes:
Residus
1
Categories:
VÍDEOS de la Xarxa
2
Grups de treball:
5. Economia circular, 5a. Residus