DOCUMENTACIÓ: Subvencions als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025

RESOLUCIÓ ACC/1441/2022, de 2 de maig, per la qual es convoquen les subvencions als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 624344).

L'Ordre ACC/224/2021, d'1 de desembre, ha aprovat les bases reguladores de les subvencions a ens locals per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions.

La Resolució ACC/3828/2021, de 22 de desembre, per la qual es van convocar ajuts als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions per als anys 2021 i 2022, es va adreçar a municipis amb població compresa entre 50.000 i 100.000 habitants, i estava dotada amb un import total d'1.000.000 d'euros transferits del Pla d'impuls al medi ambient i canvi climàtic (PIMA CC) de l'Estat.

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, obliga els municipis de més de 50.000 habitants i els de més de 20.000 habitants amb superacions dels valors límit de qualitat de l'aire a adoptar, abans de 2023, plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat, incloent, al menys, l'establiment de zones de baixes emissions. Tenint en compte que la convocatòria aprovada per la Resolució ACC/3828/2021, de 22 de desembre, es destinava únicament als municipis amb població compresa entre els 50.000 i els 100.000 habitants, s'ha considerat adient obrir aquesta segona línia d'ajuts amb recursos procedents del Fons Climàtic de la Generalitat per poder donar suport també a altres municipis i ens locals interessats a dissenyar i implantar zones de baixes emissions en el seu territori.

Els beneficiaris són els municipis i altres ens locals amb població compresa entre 20.000 i 230.000 habitants, d'acord amb les dades disponibles de l'Idescat corresponents a l'any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos.

La dotació màxima indicada en l'apartat anterior es distribueix entre les actuacions subvencionables que descriu l'apartat 2 de les bases reguladores de la manera següent:

- Àrea de disseny de ZBE: actuacions definides a l'apartat 7.1 d'aquesta resolució: 1.200.000,00 €

- Àrea d'implantació de ZBE: actuacions definides a l'apartat 7.2 d'aquesta resolució: 4.800.000,00 €

Les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria, així com l'import de la subvenció son:

1. Redacció de projectes de disseny de ZBE, d'informes tècnics o d'estudis de viabilitat de ZBE, incloent els apartats de disseny d'implantació de zones tranquil·les acústiques en una aglomeració. L'import màxim de subvenció és de 25.000 euros i no pot superar el 85% del cost total de l'actuació.

2. Implantació de ZBE, incloent les corresponents a la implantació de zones tranquil·les acústiques en una aglomeració. L'import màxim de subvenció és de 200.000 euros, incloent les actuacions esmentades en el punt anterior, i no pot superar el 85 % del cost total de l'actuació.

Així mateix, en aquest enllaç trobareu totes les presentacions i la gravació de la jornada “Implantació de les ZBE a municipis de Catalunya de +20.000 habitants”.

1
Etiquetes:
ZBE
1
Temes:
Atmosfera
1
Categories:
Finançament
1
Grups de treball:
3. Qualitat de l'aire...