El Perfil climàtic obert, una eina per difondre els resultats del Pacte d'Alcaldes al vostre municipi

La Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis el material necessari per elaborar el Perfil climàtic obert, amb l’objectiu de difondre els resultats del Pla d'Acció del Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el Clima (PAESC) a la ciutadania.

La Diputació elabora dues eines de comunicació per mostrar els resultats del PAESC. D’una banda, un Perfil climàtic amb una vessant tècnica que mostra els resultats numèrics i gràfics de PAES o PAESC amb l’objectiu que faciliti la comunicació del Pla a nivell intern de l’Ajuntament i, d’altra banda, el Perfil climàtic obert a la ciutadania (autoeditable) per tal de donar a conèixer a la ciutadania els resultats del Pla i sensibilitzar sobre el canvi climàtic.

Els municipis adherits al Nou Pacte dels Alcaldes i amb el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PAESC) finalitzat, poden editar el perfil climàtic ciutadà a partir dels resultats del Pla, per tal de donar a conèixer a la ciutadania el compromís adquirit amb el Pacte i mostrar les principals vulnerabilitats front al canvi climàtic que se’n deriven.

El perfil climàtic consta de tres apartats diferenciats:

▪ El primer apartat sota el títol “Què contribueix el canvi climàtic?” té per objectiu informar la ciutadania sobre les principals causes del canvi climàtic i conté un text vàlid per a tots els municipis.

▪ L’apartat “Les principals conseqüències del canvi climàtic” mostra, en pictogrames i un text descriptiu per a cadascun, les principals vulnerabilitats del municipi davant el canvi climàtic. Aquest segon apartat és personalitzable i cal que el municipi esculli entre sis impactes en funció dels resultats de vulnerabilitat del PAESC.

▪ Per últim, l’apartat “Les ciutats som part del problema i també de la solució” pretén mostrar amb fotografies les accions dutes a terme per esdevenir una ciutat més resilient i informa sobre el compromís de lluita contra el canvi climàtic adquirit amb el Pacte.

La difusió del perfil pot fer-se a partir dels diversos mitjans de què disposi el municipi (portal web, butlletí... i les diverses xarxes socials).

Al web de la Diputació trobareu els dos documents necessaris per elaborar el Perfil climàtic obert a la ciutadania del vostre municipi i fer la difusió pertinent.

  • D’una banda, l’arxiu Infograma i població canvi climàtic és la plantilla que cal omplir per elaborar el vostre perfil. (DOC editable i PDF editable amb Adobe acrobat)
     
  • I, d’altra banda, el document Pictogrames conseqüències canvi climàtic conté els pictogrames corresponents als sis impactes del canvi climàtic, cal triar els tres impactes als que el vostre municipi presenti més vulnerabilitat. (DOC editable i PDF editable amb Adobe acrobat).