Jornada tècnica: Eina d’autoavaluació de l’ecoeficiència als Polígons d'Activitat d'Econòmica (PAEs)

dijous
07
10:00h
Octubre 2021
Data de finalització: dijous, 07/10/2021 - 11:00

La quarta jornada telemàtica d'ININVallès presentarà una eina que permet fer una reflexió sobre l’estat d’ecoeficiència dels polígons industrials per tal de detectar els seus punts forts i febles i prendre decisions per a millorar-los.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓ: Les persones interessades en inscriure’s a la sessió telemàtica del 7 d'octubre ho poden fer emplenant aquest formulari.

L’eina d’autoavaluació de l’ecoeficiència als PAEs va dirigida a les organitzacions o institucions que tenen alguna responsabilitat en la gestió dels polígons industrials. El seu objectiu és posar de manifest quin és l’estat d’ecoeficiència d’un polígon industrial; mitjançant la resposta a 216 preguntes ràpides s’obtenen diversos gràfics d’aranya de la situació del PAE en funció de diverses àrees temàtiques i paràmetres transversals i un llistat de millores prioritàries. L'eina, desenvolupada en el marc de l’operació de “L’impuls de l’economia circular als sistemes industrials” de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, serà presentada per Anna Lluís Gavaldà i Josep Rosell Gallart de Símbiosy, empresa de consultoria/enginyeria especialitzada en economia circular.

Aquesta activitat oberta a tothom tindrà lloc el 7 d'octubre de 10 a 11 h, dins del cicle de jornades empresarials en línia focalitzades en les operacions que formen part del projecte supramunicipal ININVALLÈS. Aquesta és una aposta conjunta entre els ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, FUNDIT, la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona per marcar una estratègia de futur basada en el potencial de la zona respecte el disseny i la innovació aplicats als sistemes industrials.

ININVALLÈS

La Generalitat de Catalunya va considerar l’any 2018 aquest projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) mereixedor del cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. El cost total del Projecte és de gairebé 3,3M€ i rep una subvenció d’1,6M€ d’Europa per desenvolupar diferents operacions. L’Ajuntament de Sabadell és l’entitat coordinadora del pla i vetlla per enfortir i cohesionar els actius existents en aquest àmbit d’especialització i fer el seguiment de l’execució i compliment dels compromisos de totes les entitats.