PUBLICACIÓ: Millora de la sostenibilitat en l'ús de l'aigua a l'espai públic municipal

La Xarxa publica la guia "Millora de la sostenibilitat en l'ús de l'aigua a l'espai públic municipal - Propostes per un Pla d'acció municipal", un document elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Fundació AGBAR.

Una millor gestió de la demanda de recursos hídrics –que inclou un ús més sostenible de l’aigua en l’espai públic municipal, així com l’aprofitament de recursos hídrics alternatius per part dels municipis– és fonamental per afrontar els reptes que, en l’àmbit del cicle de l’aigua, es plantegen en termes de millora de la gestió i del finançament dels serveis públics ambientals, a curt termini, i d’adaptació al canvi, a mig i llarg termini.

Aquest document s’ha elaborat en el marc del suport de la Diputació de Barcelona al món local i en conveni amb la Fundació AGBAR, i ha comptat amb l’aportació del treball de la membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

El document fa un recull de les millores tècniques disponibles i de diversos exemples d’experiències locals d’aplicació sobre la reutilizació de recursos hídrics no potables, sobre la millora de l’eficiència de les xarxes d’abastament urbà i en la millora de la gestió de l’aigua als espais públics enjardinats.

  Així el document inclou informació i casos pràctics sobre tres línies de treball prioritàries pels municipis:  
  1. La reutilizació de recursos hídrics no potables: àmbit que inclou propostes sobre la identificació de recursos hídrics alternatius a l'ús de l’aigua potable pel manteniment de l’espai públic, l’aprofitament de recursos hídrics per una segona xarxa, l’anàlisi de la viabilitat per a la implantació d’una doble xarxa, la utilització de tecnologies de valorització i tractament d'aigües per una segona xarxa, o l’establiment d'ordenances municipals per condicionar aquestes instal·lacions en nous desenvolupaments urbanístics
  2. La millora de l’eficiència de les xarxes d’abastament urbà: àmbit que inclou propostes sobre la utilització de sistemes experts en la gestió de la xarxa, sobre el manteniment en bones condicions de les dues xarxes, establiment de sistemes de detecció de fuites, utilització de comptadors de digitals, realització d'auditories de consum i comptabilitat acurada de consums, o ajuts a l’eliminació d’aforaments.
  3. La millora de la gestió de l’aigua als espais públics enjardinats: que inclou propostes d’acció sobre l’establiment de criteris de xerojardineria, la gestió telecomandada i l’increment de l'eficiència del reg a l’espai públic i l’impuls a l’ús eficient de l’aigua a les instal·lacions esportives.

Consulteu el document "Millora de la sostenibilitat en l'ús de l'aigua a l'espai públic municipal"