INFORME DE LA XARXA: "Avaluació econòmica de l’adaptació al canvi climàtic” (2017)

Aquest document Informe “Avaluació econòmica de l’adaptació al canvi climàtic” ha estat elaborat com a proposta del pla de treball del Grup de treball d’Adaptació al canvi climàtic la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, fruit dels debats celebrats sobre aquesta matèria.

L'Informe ha estat elaborat com a treball de pràctiques de Ciències Ambientals (UAB) per l’estudiant Jordi Ildefons Casadevall Fernandez, en el marc de les pràctiques realitzades a la Secretaria tècnica de la Xarxa en el període febrer – juliol 2017.

El document ha estat presentat a la reunió del Grup de treball d'adaptació al canvi climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat celebrada el 26 de setembre del 2017 a Barcelona.

Aquest document neix com a línia de treball proposada pel Grup de treball d'Adaptació al Canvi climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. El Grup va proposar adquirir més coneixement sobre el valor econòmic de l’adaptació: analitzar i quantificar el cost i retorn econòmic de les accions, el cost de No actuar i els beneficis dels plans d’adaptació en termes econòmics.

Els principals objectius d’aquest document són doncs: aconseguir conscienciar de forma contundent sobre el canvi de dinàmica global, aportar metodologies per valorar econòmicament el medi ambient i entendre com aplicar-les a l’anàlisi de riscos, vulnerabilitat i propostes d’acció en les polítiques locals de canvi climàtic – en el marc del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia -.

Per tant, la idea sorgeix a partir d’un concepte clau: una valoració econòmica pot ser útil per justificar o definir un grup de programes o prioritats polítiques, o accions que tenen per objectiu protegir o recuperar el medi ambient i els seus serveis ecosistèmics.