Informe: Justícia climàtica interseccional i polítiques públiques de Barcelona.

L'Institut de Drets Humans de Catalunya i la Universitat de Vic anuncien la publicació de l'informe: Justícia climàtica interseccional i polítiques públiques de Barcelona.

A partir d'una revisió teòrica de la literatura acadèmica entorn del tema, tant d'estudis teòrics com aplicats a polítiques públiques, s'analitza com aquestes poden tenir impacte sobre els eixos de desigualtat i les seves interseccions, i s'inclou un mapatge de les polítiques públiques a Barcelona amb una mirada de justícia climàtica i interseccional.

Una de les principals conclusions de l'informe és la pertinència i necessitat d'aplicar una perspectiva interseccional a les polítiques sobre canvi climàtic. La justícia climàtica des d'una perspectiva interseccional ens marca el camí que les polítiques públiques del canvi climàtic, les dels eixos de desigualtat i les "polítiques verdes" han de seguir per assegurar l'efectivitat de les seves accions. No fer-ho implica minvar els efectes d'aquestes polítiques (fet evident en les polítiques d'adaptació i mitigació), però també resta en l'eficiència d'aquestes, ja que es constata que adreçar múltiples esforços a problemàtiques estretament vinculades de manera monofocal és una pèrdua de recursos.

Pots accedir a l'informe en aquest enllaç