FINANÇAMENT EUROPEU: Previsió de convocatòries i premis d’interès local dels principals programes de finançament europeu

PUBLICAT EL 30/03/2020 PER GAUE_DIBA

El document de previsió de convocatòries elaborat per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional recull les principals convocatòries i premis europeus en curs d’àmbit local.

El document recopila les convocatòries dels fons estructurals i d’inversió europeus, dels programes de cooperació territorial, així com de les oportunitats en el marc dels programes de caràcter competitiu. Alhora, inclou informació detallada sobre els premis europeus amb la convocatòria oberta.

Us animem a consultar periòdicament la Guia d’Ajuts de la Unió Europea (GAUE), així com els webs oficials dels programes de finançament europeu, per tal d’estar al dia sobre l’obertura de les convocatòries i les possibles modificacions en els terminis de presentació de candidatures.

[+] Previsió convocatòries i premis europeus d’àmbit local (Abril 2020)

[+] Guia d’Ajuts de la Unió Europea (GAUE)