FINANÇAMENT: Bases reguladores de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya

Font: Gaue.diba.cat

Pressupost
Data límit

A determinar en cada convocatòria de subvencions.

A determinar en cada convocatòria de subvencions.

Nom de la convocatòria

RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU.

Font del finançament Next Generation EU – REACT EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Les bases reguladores fan referència a les convocatòries de subvencions que tindran com a objectiu la promoció de les inversions necessàries per millorar la gestió dels residus municipals a Catalunya pel que fa a la dotació i millora de les infraestructures de tractament i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en matèria de gestió de residus.

Es preveu el finançament dels projectes següents:

  • Projectes d’instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, i millores a les instal·lacions existents.

  • Projectes d’instal·lacions de preparació per la reutilització i el reciclatge d’altres fluxos de residus recollits selectivament (residus voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, roba i materials tèxtils).

  • Projectes de millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic de la fracció restant.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de Catalunya.

Més informació

Text de les bases reguladores.

Contacte

Agència Catalana de Residus.

Pàgina de contacte.

 
 
1
Temes:
Residus
1
Categories:
Finançament
2
Grups de treball:
5. Economia circular, 5a. Residus