DOCUMENTACIÓ: Guia per elaborar el pla director d'un equipament d'educació ambiental.

La Diputació de Barcelona ha publicat la Guia per elaborar el pla director d'un equipament d'educació ambiental. 

Aquesta publicació vol orientar els redactors del pla director d’un equipament d’educació ambiental municipal sobre les qüestions que cal tenir en compte en el moment de concebre’l i contribuir a sistematitzar els continguts que ha d’incloure el document per tal de garantir-ne uns mínims criteris de qualitat.

Més informació a l'enllaç