DOCUMENTACIÓ: Comunicat RCxB: Pla de xoc per impulsar l'ús de la bicicleta

Font: Red de Ciudades por la Bicicleta

Us fem arribar pel seu interès aquest comunicat de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

L'hem traduït al català de la font original en castellà.

Comunicat RCxB: Pla de xoc per impulsar l'ús de la bicicleta

CONTEXT

La crisi sanitària del coronavirus obliga a realitzar canvis dràstics en la mobilitat urbana i metropolitana, amb reduccions en el nombre de desplaçaments que superen el 90%, i amb nous criteris de distanciament social per garantir la salut, que impliquen un nou paradigma a considerar en la gestió de la mobilitat dels propers mesos i anys.

Davant d'aquesta situació, cal treballar immediatament per a garantir la mobilitat de la ciutadania de forma segura, tant en el transport públic com en el transport individual, impulsant sobretot la mobilitat segura i activa per transformar el sedentarisme del confinament en nous hàbits més saludables.

La recuperació de la crisi sanitària estarà acompanyada durant molts anys per una important crisi econòmica i social, per tant novament el transport públic i, molt especialment, la mobilitat activa tindran un paper indispensable, ja que es tracta dels modes de transport més econòmics i accessibles per a tothom.

En aquests moments desconeixem quant de temps durarà la pandèmia ja que probablement, fins que es disposi d'una vacuna, caldrà mantenir cert grau de distanciament físic. Davant d'aquest escenari, afavorir la mobilitat en mitjans individuals, com la bicicleta, permetrà un retorn a l'activitat de la forma més ordenada i aïllada possible.

No oblidem tampoc que la COVID-19, pandèmia que afecta especialment el sistema respiratori, està incidint amb una major gravetat en els territoris amb un aire més contaminat, fet que corroboren ja diversos estudis científics i universitats de tot el món. Per tant, caldrà evitar a tota costa recuperar l'ús previ d'el vehicle privat motoritzat que teníem a les nostres ciutats.

Les ciutats i territoris hem estat treballant activament durant les últimes setmanes per garantir les necessitats sanitàries, socials i de proveïment bàsic de la nostra ciutadania. Però ara que alguns sectors s'estan reactivant, toca facilitar també la mobilitat de la ciutadania i alhora aconseguir que aquesta sigui el més segura possible.

Segons les dades de l'últim Baròmetre de la Bicicleta de 2019, el 72% de les llars espanyoles disposa d'almenys una bicicleta, i el 51% de la població espanyola entre 12 i 79 anys utilitza la bici amb alguna freqüència. Per tant, l'ús de la bicicleta té un gran potencial de partida.

El període de confinament i de disminució del trànsit han permès una millora ambiental significativa a les nostres ciutats (respirar un aire net, escoltar el cant dels ocells o percebre el so de vent són exemples d'això), com mai abans s'havia viscut des de la proliferació de el cotxe a les nostres ciutats a partir dels anys 60.

Per tot plegat, i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, des de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta promovem facilitar l'ús de la bicicleta a les ciutats i territoris mitjançant diferents actuacions.

PLA DE XOC PER IMPULSAR L'ÚS DE LA BICICLETA

Des de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta hem seguit durant aquestes últimes setmanes amb molta atenció les iniciatives realitzades a diferents ciutats i territoris del món.

En base a les experiències analitzades i a la nostra situació en particular, a continuació detallem mesures per facilitar l'ús de la bicicleta:

 1. Impulsar l'ampliació tàctica de manera urgent i de baix cost de les xarxes ciclistes urbanes i de connexió amb els municipis veïns, amb l'objectiu de crear espais segurs de circulació i facilitar el distanciament físic, sense afectar l'espai de vianants, amb ajudes específiques per part de les administracions supramunicipals.
   
 2. Reobrir els serveis de bicicleta pública, ajustant l'oferta a la demanda prevista, reforçant les mesures de neteja i desinfecció de les bicicletes i instal·lacions i promovent l'ús obligatori de guants i una adequada higiene de mans entre les persones usuàries.
   
 3. Establir mesures de coordinació semafòrica per evitar l'acumulació de bicicletes i vianants esperant a les cruïlles.
   
 4. Aconseguir ciutats 30 i reduir els límits de velocitat de circulació de la xarxa interurbana per evitar les conductes temeràries de l'trànsit motoritzat i afavorir la mobilitat activa.
   
 5. Facilitar espais d'aparcament segur per a bicicletes en locals municipals i altres espais de fàcil accés (aparcaments municipals, equipaments ...), així com generar aparcaments de bicicleta amb estructures de fàcil instal·lació en els centres sanitaris, estacions de ferrocarril i altres espais de concentració de mobilitat , sense afectar l'espai de vianants.
   
 6. Impulsar els serveis de ciclologística per les comandes a domicili, la compra de proximitat i els serveis municipals.
   
 7. Sol·licitem a el govern estatal ia les comunitats autònomes la posada en marxa d'un pla urgent d'ajuda per a la compra de bicicletes elèctriques i mecàniques (per exemple, 100 € d'ajuda per adquirir una bici mecànica, 250 € per a una bici elèctrica o electrificar una bici mecànica i 500 € per a una bicicleta de càrrega).
   
 8. Instem a la Direcció General de Trànsit al fet que agiliti l'actualització de la normativa referent a la bicicleta i s'adapti amb rapidesa als nous temps i canvis socials previstos, per facilitar una mobilitat amb bicicleta segura i poder impulsar l'ús de la bicicleta com a mitjà prioritari, tal com està proposant el Govern.
   
 9. Sol·licitem que en els projectes d'impuls de l'economia que es promoguin en els propers mesos es contemplin específicament els projectes que afavoreixin a la indústria, a la comercialització i a l'ús de la bicicleta.
   
 10. Sol·licitem que les comunitats autònomes i altres ens supramunicipals elaborin plans de forma urgent per a l'impuls de l'ús de la bicicleta i contemplin mesures específiques de promoció i finançament.
   
 11. Tenint en compte que es preveu un major ús de la bicicleta en un futur immediat, instem als governs autonòmics i locals a què impulsin d'una manera decidida l'educació i formació viària en l'ús de la bicicleta a escoles, instituts i per a la població en general.
   
 12. Per dur a terme totes aquestes accions demanem a Govern estatal el nomenament d'una figura responsable de coordinar a nivell interadministratiu totes les polítiques que cal dur a terme de forma activa durant els propers mesos, i a tots els agents implicats.

PER QUÈ IMPULSAR L'ÚS DE LA BICICLETA DURANT I DESPRÉS DE LA PANDÈMIA?

Durant la crisi de l'coronavirus molts territoris estan impulsant l'ús de la bici perquè:

 • És un mode de transport individual que facilita el distanciament físic,
   
 • És un mode que no contamina, per tant no contribueix a agreujar l'estat de les persones malaltes de coronavirus,
   
 • És un mode que no fa soroll, per tant facilita apreciar la millora en la contaminació acústica en els dies de confinament sense trànsit, el que provoca un major benestar emocional,
   
 • És un mode que no genera gasos d'efecte hivernacle, per tant no contribueix a agraviar la situació d'emergència climàtica,
   
 • És un mode que no provoca accidents greus de trànsit, per tant evita l'ús dels serveis sanitaris durant aquests dies,
   
 • És un mode flexible i que no ocupa espai, i que es pot desplaçar per la majoria de calçades i espais per als vianants de les ciutats,
   
 • És un mode de mobilitat activa que genera salut física i emocional a la persona que l'utilitza, molt important en aquests temps de confinament i sedentarisme,
   
 • És un mode de transport més ràpid per a les distàncies de fins a 8 km, les més habituals en els entorns metropolitans,
   
 • És un mode de transport molt econòmic tant per part de la persona usuària com per part de l'administració pública,
   
 • Si les persones que ho poden fer servir el fan possible una menor ocupació en el transport públic,
   
 • Per al transport de mercaderies i comerç electrònic, la ciclologística s'està demostrant aquests dies com la més eficient i eficaç, especialment per al comerç de proximitat.