VÍDEOS: Abordar la pobresa energètica des del món local: diagnosi, reptes i iniciatives (febrer, 2022)

Enregistrament dels seminaris tècnics sobre transició energètica al món local dedicat a Abordar la pobresa energètica des del món local: diagnosi, reptes i iniciatives

Sessió en línia, 9, 10 i 11 de febrer del 2022

Podeu veure també tota la documentació i vídeos a la web de la Xarxa.
 

Sessió 1.1. Context i situació de la pobresa energètica (9 de febrer del 2022)

 La lluita contra la pobresa energètica en xifres: l’aplicació de la Llei 24/2015 al món local. María Campuzano. Enginyeria Sense Fronteres

 Opcions per incorporar la pobresa energètica als PAESC. Miguel Morcillo. Climate Alliance

 Desigualtats geogràfiques en pobresa energètica a Barcelona. Marc Marí. Agència de Salut Pública de Barcelona.

 Reptes en la gestió de la pobresa energètica als municipis. Josep Lluis Bonet. ACM/FMC 

 Avaluació i resultats del projecte d’Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. Ània Pluma. Oficina d’Habitatge Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. Josep Verdaguer. Secció de Suport a la Gestió Energètica Local. Cristina Chiva. Secció de Suport al Desenvolupament i la Innovació dels Serveis Socials Bàsics. Diputació de Barcelona.


 

Sessió 1.2. Iniciatives inspiradores d’abordatge de la pobresa energètica (10 de febrer del 2022)

Experiències municipals en auditories i intervencions en llars en situació de vulnerabilitat  energètica.

 Vilanova i la Geltrú. Arantza Rodríguez. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 Santa Coloma de Gramenet. Sandra Artieda. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

 Energies renovables per grups vulnerables: el projecte POWERTY. Ángel Saez. Agencia Andaluza de la Energía 

 Oficina municipal d’atenció a la pobresa energètica—OFIMAPE. Carme Freixa. Ajuntament Terrassa 

Rehabilitació per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Ana Rigalt. Ajuntament de Barcelona 

 Experiències de rehabilitació i xarxes de calor com a mecanisme per reduir les situacions de pobresa energètica. Ángela Rivada. Ajuntamiento de Valladolid


 

Sessió 1.3. Presentació de la convocatòria europea d’assistència tècnica a municipis per fer front a la pobresa energètica (11 de febrer del 2022)

 Presentació dels serveis de l’Energy  Poverty Advisory Hub (EPAH)

 Assistència tècnica a municipis per abordar la pobresa energètica. Convocatòria 2022. Marta García. Ecoserveis


Conclusions i resultats del seminari 

Properament

 Vídeos dels enregistraments de les dues sessions


 

See video
Seminaris TE