VIDEO: El nou Pacte d'alcaldies pel Clima i l'Energia. Cap a la neutralitat climàtica (1 de juliol del 2021)

Vídeo de la sessió sobre les novetats del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia presentar els recents compromisos europeus per avançar cap a la neutralitat climàtica.

Organitzada per la Diputació de Barcelona

PRESENTACIÓ

0:40 El Pacte de les alcaldies i l'acció climàtica de la Diputació de Barcelona. Xesco Gomar President delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona

6:22 L'acció internacional de la Diputació de Barcelona. Pilar Díaz Diputada adjunta de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona

26:28 El nou compromís i l'encaix amb les polítiques europees. Miguel Morcillo. Oficina del Pacte de les Alcaldies (CoMO)

EL SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

45:31 El Pacte d'alcaldies a la província de Barcelona. Inma Pruna. Gerent Serveis de Medi Ambient. Diputació de Barcelona.

57:15 El nou enfocament del suport de la Diputació de Barcelona. Francesc de Sàrraga. Cap de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

1:03:03 El suport cas per cas. Carme Melcion. Tècnica de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

1:22:20 Torn de preguntes

 
See video
Pacte