VÍDEO I DOCUMENTACIÓ: Taller el nou currículum escolar: una oportunitat d'educació ambiental (amb nou dossier de la sessió)

Taller el nou currículum escolar: una oportunitat d'educació ambiental 

Organitzada conjuntament entre la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Jornada presencial i en línia realitzada el dia 1 de febrer de 2023. 


Ponència única a càrrec de Francisco Javier Gómez Garcia tècnic del programa Agenda 21 Escolar d'Albacete – Horizonte 2030 (Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha)

Continguts:

 Per què la nova llei sobre el currículum és una oportunitat per a l’educació per a la Sostenibilitat?

 Perfil de sortida, competències clau, sabers bàsics…: quins són els conceptes que planteja el nou currículum i com es relacionen entre ells?

 Les situacions d’aprenentatge: què són i què no són.

 Practiquem: com adaptem els nostres programes al nou currículum?

 Un exemple d’adaptació del nou currículum a un programa d’educació per la sostenibilitat: Agenda 21 escolar d'Albacete – Horizonte 2030.


 Presentació de la sessió
 Dossier complet de la sessió
 Document situació d'aprenentatge