VIDEO: Autoconsum en edificis plurifamiliars (1a i 2a part)

Seminari tècnic de transició energètica al món local.

Coorganitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració d'Ecoserveis i l'ICAEN

1. Autoconsum en edificis plurifamiliars Sessió

1.1. Particularitats i barreres (25 de març del 2021)

5:08​ Particularitats tècniques de les instal·lacions d'autoconsum en blocs d'habitatges. Manel Romero. Sud Renovables

28:15​ Diagnosi d'instal·lacions en edificis plurifamiliars a Catalunya i opcions de promoció des dels municipis. Francesc Vidal. ICAEN

47:43​ Reptes identificats des del món local. Helena Badger. Hola Luz

1:03:40​ Barreres tècniques, legals i de gestió comunitària: el cas concret en un procés de compra col·lectiva. Jaume Salom IREC-Som energia


 

1. Autoconsum en edificis plurifamiliars

Sessió 1.2. Casos i accions dels ens locals (26 de març del 2021)

4:05​ Ordenances municipals per la promoció de l'autoconsum. Enric Coll. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

13:30​ Estudi d'ordenances d'autoconsum que vam fer pels municipis del Bages. Marc Rotllan. Agència Comarcal de l'Energia del Bages

28:40​ L'experiència de l'ordenança de Rubí. Clara Gayà i Albert Puig. Ajuntament de Rubí.

Altres ordenances fiscals que promouen les instal·lacions en edificis plurifamiliars.

47:15​ Bonificacions fiscals a El Masnou. (pàg. 6 de l'Ordenança fiscal de l'IBI). Cristina Ramos. Ajuntament El Masnou.

56:20​ Bonificacions fiscals a Sant Just Desvern. Ferran Rueda. Ajuntament de Sant Just Desvern.

1:03:28​ El suport a l'autoconsum compartit en comunitats de veïns des de l'administració local. Ignasi Valgañón. Agència d’Energia de Lleida

1:21:25​ Autoconsum en edificis amb persones en situació de vulnerabilitat: el projecte RenovablesXtothom a Sant Julià de Vilatorta. Gil Salvans. Agència de l’Energia d’Osona

See video
Autoconsum