Finançament FEDER: Projectes singulars en matèria de mobilitat sostenible, (Programa MOVES Projectes Singulars)

 Font: GAUE.DIBA.CAT i IDAE

Pressupost
Data límit

15.000.000,00 euros (Es consideraran projectes amb una inversió mínima de 100 mil euros).

Fins el 20 de novembre de 2019.

Nom de la convocatòria Convocatoria de ayudas a proyectos singulares en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares). BDNS 473585.
Font del finançament FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu és fomentar la sostenibilitat, l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el sector del transport, amb la conseqüent reducció de la dependència energètica del petroli i la disminució de les emissions de CO2.

Els projectes finançables seran:

  • Projectes singulars en entorns urbans, que plantegin canvis en el model de mobilitat i en la configuració de la ciutat, apostant per l’eficiència, la sostenibilitat i l’augment de qualitat de vida urbana.
  • Projectes singulars d’innovació, de desenvolupament tecnològic i experiències innovadores en electromobilitat.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

Per als projectes singulars en entorns urbans s’hi podran presentar diputacions, consells comarcals, ajuntaments, mancomunitats de municipis, àrees metropolitanes, sector públic autonòmic, consorcis o agrupacions público-privades i entitats operadores de transport urbà i metropolità.

Per als projectes singulars d’innovació s’hi podran presentar el sector públic autonòmic, universitats i centres privats d’investigació sense ànim de lucre, empreses i consorcis i agrupacions empresarials.

Més informació

Pàgina web de la BDNS.

Pàgina web IDAE.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte

Instituto para la Diversificación u ahorro de la Energía.

Pàgina de contacte.