Guia per l’organització i la realització de l’esdeveniment de sensibilització acústica SENT 2014

Aquesta Guia per l’organització i la realització de l’esdeveniment de sensibilització acústica SENT 2014 ha estat elaborada a proposta del Grup de Treball de Prevenció de la Contaminació Acústica, i forma part de l'oferta de recursos de sensibilització sobre soroll "La Xarxa sona bé".

SENT 2014 juga amb el doble significat entre el “sentir” d’escoltar i el “sentir” d’experimentar la ciutat des del punt de vista acústic.

L’organització d’aquest esdeveniment permetrà sensibilitzar d’una forma original, innovadora i interactiva al llarg d’una sèrie d’activitats dirigides al carrer, sense desvetllar el seu objectiu fins al final de la jornada.

Els principals objectius propis de l’esdeveniment SENT 2014 són:

  • Sensibilitzar i informar sobre el soroll a l’entorn urbà
  • Conscienciar al ciutadà sobre els diversos focus de soroll existents als nuclis urbans
    • Soroll produït durant les activitats d’oci a l'aire lliure
    • Soroll produït pel trànsit
    • Soroll produït per altres tipus d’activitats
  • Conscienciar al ciutadà sobre la importància de gaudir d’espais sense soroll

El present document és, doncs, una guia que té com a objectiu orientar en l’organització a l’entorn urbà de l’activitat de sensibilització al soroll SENT 2014.

Aquesta guia indica de forma precisa els passos a seguir per tal d’organitzar satisfactòriament l’activitat i sense cap suport addicional, des de la fase inicial de preparació de l’esdeveniment fins a la fase final de comunicació post-activitat al públic.

Al igual que la resta de la campanya “La Xarxa sona bé”, SENT 2014 pot anar destinada al públic en edat escolar o a la ciutadania en general. A més, degut a la peculiaritat de la campanya, en aquesta guia es contempla l’opció de que l’esdeveniment es dugui a terme amb l’ajuda d’un monitor, qui guiï als participants al llarg de la jornada.

Per tal de trobar de forma més intuïtiva la informació necessària, la guia s’estructura en 3 versions, depenent del grau de control que l’Ajuntament vulgui tenir de l’activitat (autònoma o amb monitor) i del públic a qui vagi destinat l’esdeveniment.