Memòria 2015 – 2019 de la Xarxa La Xarxa, amb l'Agenda 2030 i els ODS

En la 19a Assemblea general de la Xarxa s'ha presentant i lliurat als assistents la Memòria 2015 -2019

En aquest mandat la Xarxa ha celebrat el seu vintè aniversari, i a les portes de la fita de l'any 2020 ha fet balanç de la feina feta i, sobre aquesta base, construir un futur millor per a la ciutadania i les generacions futures. 

La Xarxa té dos referents clars de futur en el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia i en l'Agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, els ODS.

Per això,al final de mandat, ha volgut fer el balanç de l'acció que tant la Xarxa com els seus membres han desenvolupat sota el prisma dels ODS i ha destacat experiències de localització per a les fites de cada Objectiu.

Balanç del mandat 2015-2019

En aquest Pla de mandat, des de setembre de 2015 fins a febrer de 2019, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha organitzat 200 accions en conjunt:

  • 92 reunions de grups de treball, de comissions i de coordinació.
  • 108 activitats, entre jornades i esdeveniments, seminaris i tallers participatius.
  • A les quals han assistit 8.800 persones.
  • Ha generat més de 50 productes i materials.
  • Ha coordinat 5 campanyes de sensibilització ambiental vinculades a grans esdeveniments de sostenibilitat

La gràfica següent mostra el nivell d'implicació dels participants (a l'eix vertical) i el nombre de participants (a l'eix horitzontal o d'ordenades) dels diversos grups i comissions de la Xarxa durant aquest mandat. El nivells d'implicació (a les abscisses) van des de la participació exclusivament virtual fins a la implicació màxima amb participació en totes les reunions i activitats. L'eix d'ordenades mostra el volum de participants als diversos grup de treball i comissions al llarg del Pla de mandat.