FINANÇAMENT: Planificació urbana per unes ciutats justes, sostenibles, resilients i climàticament neutres.

Font: GAUE.diba.cat

Pressupost
Data límit
35.000.000,00 euros (es preveu finançar entre 11 i 12 milions d’euros per projecte).

Fins el 26 d’abril de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030. HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és donar suport a una gran varietat de ciutats, les seves autoritats, agents i ciutadania en la planificació, disseny, finançament, desenvolupament i rèplica de solucions i mesures per assolir la neutralitat climàtica.

Les propostes s’han d’orientar al desenvolupament de pràctiques innovadores en disseny i planificació urbana, tot emprant metodologies existents o millorades per a la visualització, modelització i anàlisi d’escenaris.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Missions: adaptació al canvi climàtic”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix