DOCUMENTACIÓ: Seminari tècnic de transició energètica al món local (5): Finançament de les accions de transició energètica local (ACTUALITZAT)

Presentacions de les sessions realitzades els dies 11 i 12 de novembre en format virtual

Coorganitzada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració d'Ecoserveis i l'ICAEN

Actualitzat amb la relatoria de la sessió, les 10 idees clau i el mapa del finançament de la transició energètica al món local.
 

Sessió 5.1. Finançament amb recursos públics (11 de novembre del 2020)

  El Mapa del finançament per la transició energètica. Joana Mundó. Ecoserveis.

Innovació financera amb pressupost propi.

  Renovem els barris: L’ACR Pirineus. Rosina Vinyes. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Ajuts a fons perdut d’altres ens públics

  El Pla general d’inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona. Francesc de Sárraga. Diputació de Barcelona

  Contractació de serveis energètics, programa PREE i altres eines de finançament disponible. Oscar Sánchez. ICAEN

  La importància d’assegurar l’estalvi. ESI-project. Daniel Magallón. BASE

  Agregació d’inversions. Anna Camp. Diputació de Girona


 

Sessió 5.2. Finançament i recursos híbrids (12 de novembre del 2020)

Ajuts a fons perdut d’altres ens públics i suport  a través de l’empresa privada

  Fons europeus disponibles per al món local. Marta García. Ecoserveis

  Fons de capital privat per finançar infraestructures energètiques a municipis. Isabel Rayo. Suma

Altres opcions de finançament

  Préstecs i avals per promoure la transició ecològica. Lourdes Ridameya. ICF

  Crowdfunding municipal. Albert Vendrell, Diputació de Barcelona. Jorge Andrey, DAUSS

  Guia per dur a terme instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en equipaments públics finançades per la ciutadania. Diputació de Barcelona

  Planta fotovoltaica de participació mixta a Menorca. Ferran Rosa. Institut Balear d'Energia

 

Relatoria i precs i preguntes (amb el suport d'Ecoserveis)

 Relatoria resum de la sessió

 Infografia amb 10 idees clau

 Mapa del finançament per la transició energètica