DOCUMENTACIÓ: Trobades de ciutats i pobles per millorar la recollida selectiva Intercanvi d’experiències i aprenentatges de municipis amb recollida porta a porta (març, 2022)

Documentació de la sessió Trobades de ciutats i pobles per millorar la recollida selectiva: Intercanvi d’experiències i aprenentatges de municipis amb recollida porta a porta

Sessió en línia, 21 de març del 2022. Organitzat amb l'Agència de Residus de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Reptes actuals de la recollida porta a porta. Experiències municipals

  Reptes actuals de la recollida selectiva porta a porta al Berguedà. Gemma Vinyes, Consell Comarcal del Berguedà

  La recollida porta a porta a Lleida. Esther Fanlo, Paeria de Lleida

  El porta a porta a Santa Eulàlia de Ronçana. Cristina Fígols, Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Conclusions del treball en grups de debat (properament)

1
Temes:
Residus
1
Grups de treball:
5a. Residus