DOCUMENTACIÓ: Jornada de presentació de la Guia per a la gestió del risc de l'arbrat

Jornada de presentació de la Guia per a la gestió del risc de l'arbrat

19 de gener del 2021.

Organitzada per part de l'Oficina tècnica de Canvi climàtic i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

 La Guia per a la gestió del risc de l'arbratGerard Passola, Doctor Árbol, Investigación y Gestión

 Exemple d’aplicació(a partir pàg. 25) Gerard Passola, Doctor Árbol, Investigación y Gestión

       Enregistrament de la sessió ((dues parts)