DOCUMENTACIÓ: Guia per reduir la contaminació dels plàstics d'un sol ús a través de la compra pública verda

Bones pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona incloses com a exemples d'implementació en el Mediterrani

Font: Barcelona + Sostenible

El Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC) acaba de publicar una nova guia "Directrius per abordar els plàstics d’un sol ús mitjançant la contractació pública a la Mediterrània" amb l'objectiu de reduir la contaminació plàstica a la regió impulsant l'economia verda i circular. El document, fruit d’un procés de consulta amb experts, proporciona un full de ruta d’implementació de deu passos per desenvolupar el marc adequat per afrontar la reducció de plàstics d’un sol ús a través de la contractació pública. Les directrius s’orienten als responsables polítics de les parts contractants del Conveni de Barcelona i fan referència als següents passos:

Mesures preliminars: 1. Avaluar la situació actual dels plàstics d’un sol ús dins l’organització; 2. Valorar els sistemes i les infraestructures de tractament de residus; 3. Avaluar el marc legal de contractació pública i 4. Implicar el mercat i altres parts interessades en avaluar el seu estat i identificar i desenvolupar alternatives.
Mesures de contractació pública: 5. Adoptar i implementar opcions de compra pública específiques; 6. Elaborar criteris de compra pública ecològica i sostenible i 7. Oferir formació als responsables de la contractació i als operadors econòmics implicats.
Mesures d'acompanyament: 8. Sensibilitzar, comunicar i fomentar una participació més àmplia; 9. Millorar els sistemes de gestió de residus i 10. Supervisar, revisar i adaptar-se. 

Les administracions públiques consumeixen plàstics de moltes maneres però, específicament, s'han identificat dos processos d’adquisició. Per una banda, els plàstics d’un sol ús del sector de l’alimentació i begudes que, des de la perspectiva de la contractació pública, es relacionen amb les compres i els contractes per a la prestació de serveis alimentaris en edificis públics (escoles, hospitals, universitats...); dels serveis de restauració per a reunions, conferències i esdeveniments; i dels serveis de màquines expenedores. I, per l'altra banda, els embalatges associats a qualsevol subministrament, obra i servei que puguin licitar les autoritats públiques (per exemple, els envasos dels productes de neteja).

Destaquem, especialment, la informació recollida en els annexos de la publicació. L'annex I proporciona un model de política per restringir la compra i ús de plàstics d’un sol ús; el II recopila diferents criteris a introduir en la contractació pública per a cadascun dels sectors clau; i el III presenta exemples d’administracions públiques de diferents països mediterranis i europeus per il·lustrar una varietat dels passos i mesures possibles. L'Ajuntament de Barcelona apareix en aquest recull d'estudis de casos d'aplicació de criteris relacionats amb els plàstics d’un sol ús en la contractació amb les pràctiques de: la Instrucció en relació a l'aigua envasada i l'ús de gots de plàstic d'un sol ús en les dependències i serveis municipals; l’ús de gots reutilitzables a les guinguetes; el vending del Museu de Ciències Naturals; els gots reutilitzables en els esdeveniments festius i els gots de paper en les curses.

Font, més informació i enllaç per descarregar la guia (en anglès) al web del SCP/RAC.