DOCUMENTACIÓ de la 14a ASSEMBLEA GENERAL de la XARXA: Presentacions i documents aprovats

A continuació disposeu dels principals acords i documents de la 14a Assemblea general de la Xarxa, celebrada el 18 de març del 2014 a Vilanova i la Geltrú:

  1. La incorporació com a nous membres de ple dret de la Xarxa a: els ajuntaments de El Vendrell, La Llagosta i Carme, l'EMD de Bellaterra, el Consell Comarcal del Maresme, la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I en qualitat de membres observador, al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i la Mancomunitat Internacional de la Conca d’Òdena - per unanimitat -.
  2. El nomenament com a nous membres de la Comissió de seguiment de la Xarxa de les diputacions de Lleida, Tarragona i Girona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona - per unanimitat -.
  3. La presentació de l'Informe de Gestió 2013 i l'aprovació del Pla Anual d'Activitats 2014 - per unanimitat amb la incorporació d'una esmena de la Presidència -. (Presentació)
  4. La presentació de l'Estat del Pacte d'Alcaldes a Catalunya i el Club del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses a Catalunya.
  5. El posicionament del Grup de treball de prevenció de la contaminació acústica i del Grup de treball de gestió local del cicle de l'aigua.
  6. L'aprovació de l'Acord de la Xarxa per un salt endavant del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses i per una Energia Sostenible Local - per unanimitat amb la incorporació d'una esmena -.
  7. L'aprovació de la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral - per unanimitat amb la incorporació de dues esmenes -.