DOCUMENT: ‘Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: Jardineria'

Foto: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha editat la publicació ‘Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: Jardineria',de la col·lecció ‘Documents de Treball', promoguda per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. 

Aquesta guia és una eina d'ajuda a la planificació i gestió dels espais verds, en tota la seva diversitat i complexitat, dels municipis de la demarcació de Barcelona. Segueix la lògica del procés de presa de decisions i vol donar resposta a les qüestions sobre quin és l'espai de què es disposa i com s'ha de dissenyar per donar resposta a les funcions que han de desenvolupar.

El document també ajuda a definir quines espècies i combinacions d'espècies són les més idònies i, finalment, com ha de ser la plantació per tal que els elements vegetals puguin desenvolupar tot el seu potencial.

Aquesta publicació constitueix la segona part de la ‘Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: arbrat viari', editada l'any 2012, i es pot adquirir a la Llibreria de la Diputació de Barcelona en versió electrònica i en paper.

 
2
Etiquetes:
verd urbà, jardineria
1
Temes:
Aigua
1
Categories:
Guies o Manuals