DOCUMENT: Criteris de sostenibilitat als Horts municipals - Model de normativa i annexos

La Comissió d’Horts de la Xarxa va organitzar un cicle de Tallers d’Introducció a l’agricultura ecològica aplicada als Horts. Del treball realitzat, es va detectar la necessitat d’incorporar criteris d’agricultura ecològica als reglaments o normatives municipals reguladores de la gestió dels projectes d’horts municipals, escolars i/o socials.

El document Criteris de sostenibilitat als Horts municipals - Model de normativa i annexosque teniu a les mans, doncs, dóna resposta a aquesta necessitat i inclou:

  • Una proposta d’articulat per incorporar com a Ordenança tipus per a la gestió dels horts sostenibles de titularitat municipal. ​Amb l’objectiu de convertir-se en un document model, a adaptar per qualsevol ens local interessat en el propi Reglament municipal de gestió, ús o cessió d’horts municipals o similars. El document s’ha desenvolupat a partir d’un esborrany dels continguts exposats als cicle de tallers i a un procés de participació i debat amb els membres de la Comissió d’Horts. Per tant, es tracta d’un document possibilista en tant ha estat validat per tècnics gestors de projectes d’horts municipals i inclou, en alguns casos, propostes de màxims i mínims en funció dels requeriments de cada ens local.
     
  • Una Llista de control de bones pràctiques ecològiques dels horts municipals. I tant important com disposar d’un bon marc normatiu, ho és la capacitat del titular dels horts de fer-lo complir. Per aquest motiu, el document s’acompanya d’una document de Llista de control per a les inspeccions i verificacions dels tècnics gestors a les parcel·les i projectes d’horts, en consonància amb el model normatiu proposat.

Esperem els documents us siguin d’utilitat.

Aquest document Criteris de sostenibilitat en els Horts municipals ha estat elaborat a proposta de la Comissió d’Horts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i es va presentar a la Comissió per validar en la reunió del 28 de gener del 2015.

Autor: Xavier Tarruella Ayza, Llicenciat en Ciències Biològiques i Màster en Agricultura Biològica
Col·laboració: Municipis participants als Cicle de Tallers d’introducció de criteris ecològics als horts municipals
de la Comissió d’Horts de la Xarxa

Coordinació: Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona