Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients

A la 15a Assemblea general de la Xarxa celebrada l'11 de març a Barcelona es va aprovar per unanimitat, incloent una esmena:  

- La Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients

En el qual es posa en valor la majoria d'edat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la visibilització dels nous Objectius de Desenvolupament Sostenible i nous reptes que les ciutats i pobles hem d'afrontar en el futur proper.

El document s'ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i s'incorpora un Annex: Glossari i conceptes amb un desenvolupament dels conceptes i termes suggerits a la Declaració de Barcelona i un segon Annex sobre un informe de les Nacions Unides sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible post-2015.