CATÀLEG D'ACTUACIONS D'ESTALVI ECONÒMIC: Consums municipals d'energia elèctrica

ACTUALITZAT a 25 de juliol del 2013  -  El Pla estratègic de la Xarxa 2011-2015, preveu diversos objectius estratègics entre els quals "Donar suport als municipis per promoure la millora dels serveis públics ambientals i generar oportunitats de finançament, estalvi i eficiència en la gestió econòmica ambiental de l’ajuntament." (Obj. nº3)

Per a desenvolupar aquesta actuació, s'anirà creant un Catàleg virtual, interactiu i dinàmic, d'actuacions d'estalvi econòmic que poden aplicar els ens locals. Aquesta entrada està dedicada a les actuacions d'estalvi econòmic en els Consums municipals d'energia elèctrica, i és fruit del treball realitzat per part del Grup de treball d'Energia Sostenible Local.

ACTUALITZAT: Hem afegit la fitxa de resultats de les accions realitzades a Vacarisses (Fitxa EP10)

Actuacions en ENLLUMENAT PÚBLIC:

Rectificació d’encesa i apagada en quadres d’enllumenat públic
Apagades de fluorescents que il·luminen les voreres en llumeneres en columna dobles
Treure sobrant de punts de llum en places columnes model prim
Apagada de punts de llum en polígons industrials (sense ús)
Apagada de varies línies d’enllumenat a partir de les 24h (inclosa il·luminació ornamental) i de forma permanent
Apagada de punts de llum en parcs públics tancats durant la nit
  Substitució de làmpades de d’halogenurs metàl·lics de 250W a 50W
  Lluminàries de semàfors amb LEDS
  Canvi de lluminàries de millor eficiència lumínica
  Substitució d’equips i làmpades de VMCC per HM i VSPA
  Substitució d’equips i làmpades per LED
Rectificació d’apagada en quadre d’enllumenat públic
Reprogramar horari actuació de la reducció de flux lluminós de forma permanent
Reducció de la potència elèctrica instal·lada en l’enllumenat públic
Racionalització de les potències contractades
Revisió de les tarifes elèctriques de l'enllumenat públic
  Revisió de les escomeses
  Concursos agregats de compra d’energia elèctrica.
Modificació de l’horari d’obertura regulant el rellotge astronòmic
  Temporitzadors en llums ornamentals
  Telegestió punt a punt de parcs municipals
  Contractes de subministrament i servei en model ESE (12 i 3)

Actuacions en EDIFICIS MUNICIPALS

Restricció horari de funcionament dels edificis municipals en horari sense atenció al públic
Reajustament horari de neteja a les hores d'ús i de tancament dels edificis
  Sectorització dels edificis pel servei de neteja d’interior d’edificis vinculat als consums d'energia (Més informació i els Plecs)
Revisió dels contractes amb sobrecost per reactiva
Ajust de la potència contractada
  Concursos agregats de compra d’energia elèctrica.
Control dels equipaments municipals gestionat per entitats o associacions
  Proves pilot de canvi d'il·luminació interior per LED
  Sectorització d’edificis
  Contracte ESE de manteniment de climatització
Actuacions de telemesura i detecció de consums innecessaris o indeguts
  Actuacions derivades del monitoratge energètic dels edificis

 
Formació pràctica en estalvi energètic per a conserges o altres responsables d'equipaments educatius
Eliminació escalfadors termoelèctrics fora d'ús
Eliminació dels consums per stand-by i ordinadors encesos
  Modificacions enllumenat interior
Control d’encesa de projectors d’instal·lacions esportives
  Concentració de serveis en un únic edifici i tancament d’edificis municipals
Potenciar l’ús de roba còmode a l'estiu
  Sensors de presència en l'enllumenat de llocs de pas, lavabos...
Campionat d’estalvi energètic a equipaments esportius municipals (més info)
  Externalització dels serveis i la gestió energètic de la piscina municipal

ALTRES actuacions

Reducció de l'horari d'obertura de les fonts decoratives
  Canvi d'ús de les fonts decoratives
  Canvi d’horaris de filtratge de llac i funcionament brolladors
Reorganització de la gestió energètica municipal