diputació

Nou web sectorial de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

El portal web de la Diputació de Barcelona s'ha renovat, i entre les novetats destacar la creació de nous espais web sectorials temàtiques que agreguen recursos diversos de la Diputació en un únic espai.

En l'espai de Medi Ambient disposeu dels recursos més destacats de Parcs Naturals i Medi Ambient, accés als Butlletins, xarxes socials i recursos pels Ajuntaments.