Finançament europeu: Projectes estratègics de natura. LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage. (LIFE).

Font: GAUE.DIBA.CAT

Pressupost
Data límit
70.000.000,00 euros (es finançaran projectes entre 15 i 50 milions d’euros).

Fins el 19 d’octubre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Fins el 7 d’abril de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Strategic Nature Projects. LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage.

Programa de finançament Programa pel medi ambient i l’acció pel clima – LIFE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu impulsar la implementació de plans de natura i altres plans estratègics que contemplin els objectius de la Unió sobre polítiques de biodiversitat o sobre l’espai natural.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de dues organitzacions públiques o privades.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

Pàgina de contacte.

E-correu: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu