Finançament europeu: Diàleg per a la governança energètica. LIFE-2021-CET-GOV. (LIFE).

Font: GAUE.DIBA.CAT

Pressupost
Data límit
5.500.000,00 euros (finançament fins el 95% de projectes fins 1,75 milions d’euros).

Fins el 12 de gener de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy governance. LIFE-2021-CET-GOV.

Programa de finançament Programa pel medi ambient i l’acció pel clima – LIFE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu promoure el diàleg entre diferents nivells de l’Administració, tant verticalment com horitzontalment.

Les accions a subvencionar han de conduir a establir un diàleg permanent i a crear sinèrgies entre diferents nivells de l’Administració, promoure models de governança i crear lligams amb iniciatives en marxa.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 3 organitzacions de 3 diferents països elegibles.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

Pàgina de contacte.

E-correu: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu