Finançament Europeu: Suport a comunitats energètiques i altres iniciatives ciutadanes en el camp de l’energia sostenible. LIFE-2021-CET-ENERCOM. (LIFE).

Font: GAUE.DIBA.CAT

Pressupost
Data límit
7.000.000,00 euros (finançament fins el 95% de projectes fins 1,75 milions d’euros).

Fins el 12 de gener de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable energy. LIFE-2021-CET-ENERCOM.

Programa de finançament Programa pel medi ambient i l’acció pel clima – LIFE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu promoure la col·laboració entre institucions públiques i comunitats energètiques, o bé la promoció de projectes energètics comunitaris.

Les propostes s’han de centrar almenys en un d’aquests àmbits:

  • Col·laboració entre autoritats locals i iniciatives ciutadanes.
  • Desenvolupament de serveis integrats per a comunitats energètiques.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 3 organitzacions de 3 diferents països elegibles.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

Pàgina de contacte.

E-correu: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu