Finançament europeu: Assistència tècnica per a la transició energètica en municipis i regions. LIFE-2021-CET-LOCAL. (LIFE).

Font: GAUE.DIBA.CAT

Pressupost
Data límit
7.000.000,00 euros (finançament fins el 95% de projectes fins 1,75 milions d’euros).

Fins el 12 de gener de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions. LIFE-2021-CET-LOCAL.

Programa de finançament Programa pel medi ambient i l’acció pel clima – LIFE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu donar suport a institucions locals i regionals per desenvolupar plans de transició energètica fins el 2030 i/o 2050.

Les propostes han d’institucionalitzar aquesta planificació de la transició energètica en diferents sectors: mobilitat i transport, planificació urbana, serveis, infraestructures…

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 3 organitzacions de 3 diferents països elegibles.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

Pàgina de contacte.

E-correu: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu