Bonificacions fiscals IBI per autoconsum fotovoltaic

Hola bon dia;

Conegut que és un tema que ja s'ha tractat en jornades tècniques del grup de treball i que disposem de documentació i eines per fer simulació a https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/fiscalitat-ambiental-i-autoconsum

M'imagino que ja molts d'alguna manera o altra ja disposem d'algun tipus de bonificació de l'IBI per aquest concepte. Però em trobo amb la necessitat d'anar "afinant" el text i abast de les actuacions subvencionables i de l'àmbit on aplica. Donant també que ens em d'anar a adaptant a novetats tecnològiques i reglamentaries...

En concret volia comentar un parell de punts a veure si intercanviant opinions i/o experiències podem crear escenaris millorats:

Bonificació IBI Indústria:

Indústria segons activitat econòmica? O segons ubicació? (Si està ubicada en una PAE potser no desenvolupa una activat industrial)

Quin criteri establir per evitar que la bonificació IBI industria no suposi un impacte massa gran per l'ajuntament? % de bonificació més petits (5 o 10%)? Bonificar segons potencia instal·lada (fer una taula)? O segons % de cobertura solar? O acotar un import màxim topall segons % cost inversió.

Bonificació instal·lació autoconsum compartit:

Una instal·lació FV compartida per dues llars, cumplint RD244/2019. Si la instal·lació proposada compleix els requisits mínims (x2) per ser bonificada per cadascuna d'elles individualment, seria factible de bonificar-ho?

Bonificació IBI + ajudes i subvencions:

Entenc que no és incompatible la bonificació del IBI + alguna ajuda rebuda en forma subvenció per la instal·lació FV. Però ens podem trobar que entre l’una i l'altre la instal·lació acabi sortint a cost "0" o gairebé. I aquest no és el motiu de la bonificació de l'IBI. Això es pot regular d'alguna manera?

Intensitat de les bonificació:

Quin criteri tenim en compte per modificar anualment a la baixa les bonificacions de l'IBI per autoconsum FV? Els preus de mercat de les instal·lacions vs. preu de l'electricitat? És a dir el PRS

Si teniu altres dubtes/inquietuds ja anireu comentant també.

Salut

Darrera resposta: Pau Sales 14/10/2021 - 08:31

3 comentaris

Sales, Pau

Bon dia,

Veig que qui més qui menys, totes les administracions revisem i retoquem les bonificacions fiscals cada any, i anem adaptant i incloent (si s'escau) totes les casuístiques que ens anem trobant, intentant lligar tots els fils que van sortint.

Pel què fa a la limitació de la bonificació, a Terrassa hi ha un topall màxim del 50% del PEM (degudament acreditat) de la instal·lació, i un límit d'anys d'aplicació de les bonificacions de IBI (5 anys) i de IAE (3 anys/exercicis). En cas de sol·licitar bonificació de IBI, ICIO i IAE, la suma de les tres bonificacions no pot superar aquest 50% del PEM. En qualsevol cas, si el PEM acreditat és anormalment alt, aleshores apliquem els preus de referència de ITEC.

Pel què fa a l'autoconsum compartit, crec que és important bonificar-lo, sempre que hi hagi unes mínimes condicions. L'altre problema és la quantitat de tràmits que genera internament (un tràmit per a cada consumidor/veí), però això és més dificil de solucionar. Degut precisament a la bonificació per "autoconsum compartit", i pensant en "plurifamiliars"  (poca superfície de coberta respecte les necessitats de tot el veinat), estem valorant la possibilitat d'establir una potència mínima d'instal·lació, enlloc d'un % de cobertura (respecte la suma dels consums). Però encara li estem donant voltes.

Del tema de la suma de subvencions i bonificacions, i la possibilitat de que acabi esdevenint una instal·lació a cost "0", és un tema a reflexionar. D'acord al RD 477/2021, la subvenció i la possible bonificació dels ajuntament, és compatible. Per una banda, se'ns planteja la complexitat d'esbrinar si han rebut subvenció pel mateix objecte (o si l'han sol·licitat?) més enllà de fer omplir una declaració responsable, amb totes les casuístiques que comporta (qui és el beneficiari de la subvenció, qui de la bonificació de IBI, qui de IAE, qui de ICIO, quan en definitiva parlem d'una mateixa instal·lació,...). Per altra banda, en aquests últims anys, l'incentiu principal per instal·lacions fotovoltaiques provenia dels "ajuts o bonificacions" municipals (a trets generals). Ara sembla que ja no... aleshores, té sentit seguir incentivant pel mateix objecte? Destinar diners públics des de dues bandes pel mateix objecte? O val la pena destinar els esforços municipals amb altres incentius també necessaris?? En qualsevol cas, crec que és un tema polític.... igual que també ho és deixar d'anar bonificant aquestes instal·lacions (ja que deixes d'incentivar localment, el mateix que des de l'administració demanes que la ciutadania faci... no és gaire popular).

Dit això, caldria intentar lligar la metodologia i critèris de les bonificacions municipals amb els del RD 477/2021 ... o potser no? O ens ajudaria més que el RD 477/2021 no permetés la compatibilitat amb les bonificacions?

En fi, penso que aporto més interrogants que respostes.

Ortiz Prat  , Josep Mª

Moltes gràcies per la info

Membre inactiu

Hola Josep Maria,

Jo no domino el tema, pero dos companys de l'equip (Rubí Brilla) s'hi estant barallant des de fa 3 anys i cada any van proposant retocs i millores de les bonificacions. Per exemple, en la linia de que una bonificació no sigui massa quantiosa i limatant-les i posant topalls.

Et passo les bonificacions a Rubí, i si tens alguna pregunta o vols aprofundirt et puc posar en contacte amb ells:

Bonificacio IBI:

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/2472

-> Bonificació 6 (pag 6)

Bonificació IAE:

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/2473

-> Bonificacio 3 (pag 6)

Bonificació ICIO:

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/2989

-> bonificació 2 (pag 4)

L'informe tècnic --quan es demana la bonificació-- de si es cunpleiexen els requisits de l'ordenança també el fan els companys, pel que també comencen a acumular casuístiques, interpretacions, vuits, i idees de com es podrien millorar/evolucionar les bonificacions...

Addenda personal: en el futur --la tecnologia permet fer-ho fàcilment--, s'hauria de bonificar també en funció de la REDUCCIÓde kWh procedents de la xarxa elèctrica reals, acreditats. Per exemple, accedint al registre de consums anuals (pre i post instal·lació FV) del be immoble amb FV a e-distribución.... Peró explica-li això a un secretari!! XD

Josep